BESTUUR

Bestuur en commissies

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Maarten Roeterink: voorzitter
Henk de Haan: penningmeester
Sandra Donselaar: secretaris
Bob Tops: lid
Kitty Stokhuyzen: lid

Commissies die zich bezighouden met specifieke taken
• Muziek: Bob (bestuur), Maarten, Kitty, Marijke, Carolien in samenspraak met dirigent
• Uitvoeringen: Marijke, Doetie, Nieneke, Ton en Kitty  (bestuur)
• PR: vacature, Carolien,  Maarten (bestuur)
• Catering: Maria, Corine, Bob (bestuur)
• Lief en leed: Ineke en Bob (bestuur)
• Webdesign: Joop Bremer
• Webbeheer: Carolien

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Projectkoor uit Loenen aan de Vecht