Geschiedenis

Projectkoor De  Poldermodellen

De Poldermodellen zijn vanaf 1996 actief geweest in Loenen aan de Vecht. Vanuit de groep zangers die in 2006 zonder koorleider achterbleef is een werkgroep gestart met de oprichting van vereniging Projectkoor de Poldermodellen. Op 24 januari 2008 vond de oprichtingsvergadering plaats en daarna, onder het voorzitterschap van Ton Boomsma, de eerste ledenvergadering van vereniging “Projectkoor De Poldermodellen”.

Na een uitgebreide keuzeprocedure  werd Bertie van Sevenbergen  de nieuwe dirigent/koorleider van de Poldermodellen. Zij viel op door haar stem en manier van werken.

De Poldermodellen is in haar bestaan altijd een heel actief  koor. Het koor heeft zijn leden niet alleen uit Loenen aan de  Vecht maar ook uit omliggende dorpen als  Breukelen, Vreeland, Loenersloot, Maarssen, Wilnis en Kockengen.

Het koor bestaat nu uit zo’n 55 mannen en vrouwen. Wij repeteren zo’n 26 avonden per seizoen: vanaf september tot een groot afsluitend optreden in april met jaarlijks ruim 200 bezoekers.

Onze concerten hebben al jaren een enthousiast publiek door sfeer, klank en telkens vernieuwing in het repertoire. Het repertoire omvat een muzikale mix van “prachtig klassiek tot melodieuze pop; van fijne luisterliedjes tot ritmische songs”. Het koor staat onder leiding van Bertie van Sevenbergen, met begeleiding van onze inmiddels vaste pianist Marie-José Keyzers tijdens onze optredens.

Naar het oordeel van het publiek groeien wij jaar na jaar in kwaliteit. Wij houden dus vast aan ons motto:

“Samen muziek maken geeft plezier en ontspanning”

Oorsprong: Hoe is Projectkoor De Poldermodellen ontstaan?

In 1996 startte het Cursusproject Loenen a/d Vecht een zangcursus onder leiding van Martha Roelofs. Later werd door haar ook een zangclub opgericht vanuit een cursusproject in Breukelen. Samen vormden deze twee koren in 2000 “De Poldermodellen”, Er werd gerepeteerd bij Martha Roelofs aan huis. In 2006 vierde dit koor haar 10-jarig bestaan met een feest in ‘t Web in Loenen aan de Vecht en een concert met Paul van Vliet.

Door verhuizing van dirigente Martha moest het koor in 2007 een nieuwe weg in en stond het koor voor de opgave een nieuwe dirigent te vinden en de organisatie van het koor vorm te geven. Een kleine groep koorleden heeft het koor opnieuw vormgegeven door het samenstellen van commissies voor de muziekkeuze, uitvoeringen en communicatie. Zo kwam Projectkoor De Poldermodellen tot stand.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Projectkoor uit Loenen aan de Vecht